Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych z uwagi na "szczególnie uzasadniony przypadek"