quoad usum, czyli kilka uwag na temat faktycznego podziału nieruchomości do używania