Kontakt


Logo

Kancelaria Radcy Prawnego

Mateusz Kończal

ul. Podchorążych 13D/8
87-100 Toruń

tel. 665 422 303
e-mail biuro@konczal-kancelaria.pl

konczal-kancelaria.pl

Informujemy, że kontaktując się z Kancelarią Radcy Prawnego Mateusz Kończal wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz innych danych zawartych w treści przesłanej wiadomości. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Kończal (możliwość kontaktu listownie: ul. Podchorążych 13D/8, 87-100 Toruń oraz przez pocztę e-mail: biuro@konczal-kancelaria.pl). Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i/lub b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Dane osobowe przetwarzane są przez naszą Kancelarię w celu nawiązania kontaktu, odpowiedzi na wysłaną do nas wiadomość i/lub ustalenia zasad ewentualnej współpracy. Informujemy, że odbiorcami zebranych przez Kancelarię danych osobowych są dostawcy usług IT obsługujący formularz oraz pocztę e-mail Kancelarii, którzy przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszym poleceniem.

Jednocześnie informujemy, że będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres 3 miesięcy od momentu nawiązania kontaktu i udzielania przez Kancelarię odpowiedzi na Państwa zgłoszenie drogą mailową albo telefonicznie bądź do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali te dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z nami.