Czy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlega tylko budynek, czy także znajdujące się w nim urządzenia techniczne?