Definicja lokatora w oparciu o Ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie kodeksu cywilnego