zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu